NEW TARGA PANORAMATICA

Veľmi populárny plagát TARGA som sa rozhodol trošku zlepšiť a zdokonaliť ! Teraz je Targa detailnejšie spracovaná ako nové plagáty a samozrejme má aj nové Fuchsy? Čierne ! Je možné si ju objednať vo vertikálnom a v horizontálnom designe. Volám ju Panoramatica !

 I decided to improve and perfect the very popular TARGA poster a bit! Now Targa is elaborated in more detail than new posters and of course she also has new Fuchs? Black ! It is possible to order it in vertical and horizontal design. I call her Panoramatica!

Objednávky / Order  -  michal@autocultura.cz

CENA / PRICE  50x70  -  890,-Kč  /  35,- Euro

CENA / PRICE  61x91 -  1100,-Kč  /  45,- Euro

PRO ČLENY PORSCHE CLASSIC CLUBU ČR JE SLEVA 30% !!

 

 

 

 

 

 • PRODUCT INFO

  Designed and created by Autocultura / Navrhnuté a pripravené Autoculturou

  Comes as a standard sized poster, 50 x 70 cm and 61 x 91 cm, framing not included. It is easy fit to IKEA frame. / Dodává se jako plakát standardní velikosti, 50 x 70 cm a 61 x 91 cm, rámování není součástí balení. Jednoduché zarámovat do IKEA rámov.

  Printed as a high quality Fine Art print on 200g/m2 czech FOMEI paper / Vytištěno jako vysoce kvalitní umělecký tisk na 200g/m2 českého papíru FOMEI

  I sign all posters personally, with numbering from unique 100 pieces from each poster. / Všechny plakáty podepisuji osobně, s číslováním z jedinečných 100 kusů z každého plakátu.

 • SHIPPING INFO

  Posters are rolled in protective tube to ensure their safe delivery to you – wherever you are in the world. Shipping worldwide from Europe.

  Plakáty jsou zrolovány v ochranném tubusu, aby bylo zajištěno bezpečné doručení - ať jste kdekoli na světě. Doprava po celém světě z Evropy.

  package and post fee EU and World  -  250, -CZK / 10 Euro 

  balné a postovné ČR  -  150,-Kč v CR

 

BANER-AUTOCULTURA-Targa-02-x
BANER-AUTOCULTURA-Targa-03
BANER-AUTOCULTURA-Targa-01
BANER-AUTOCULTURA-Targa-01x
BANER-AUTOCULTURA-Targa-02
BANER-AUTOCULTURA-Targa-03x