ŽIVOT BROUKA / BEETLE LIFE

BUY A POSTER OF FIRST BEETLE AND YOU HOLD FOR FREE T-shirt BUG !! 

KUP SI PLAKÁT PRVNÍHO BROUKA A ZÍSKAŠ TRIKO BUG ZDARMA !!

Milujeme čistotu štýlu Star Wars ! V jednoduchosti je krása !

Stačí koupit plakát BUG za 790,-Kč a triko máš v kapse ! A uděláš někomu radost ....

We love the purity of Star Wars style ! Beauty in simplicity !

Just buy a BUG poster for 31,- Euro and you have a T-shirt in your pocket ! And you will make someone happy ....

 Info and Objednávky / Order  -  michal@autocultura.cz

 

 

 • PRODUCT INFO

  Designed and created by Autocultura / Navrhnuté a pripravené Autoculturou

  Comes as a standard sized poster, 50 x 70 cm (19¾ x 27½ inch), framing not included / Dodává se jako plakát standardní velikosti, 50 x 70 cm, rámování není součástí balení.

  Printed as a high quality Fine Art print on 200g/m2 czech FOMEI paper / Vytištěno jako vysoce kvalitní umělecký tisk na 200g/m2 českého papíru FOMEI

  I sign all posters personally, with numbering from unique 100 pieces from each poster. / Všechny plakáty podepisuji osobně, s číslováním z jedinečných 100 kusů z každého plakátu.

 • SHIPPING INFO

  Posters are rolled in protective tube to ensure their safe delivery to you – wherever you are in the world. Shipping worldwide from Europe.

  Plakáty jsou zrolovány v ochranném tubusu, aby bylo zajištěno bezpečné doručení - ať jste kdekoli na světě. Doprava po celém světě z Evropy.

  package and post fee EU and World  -  250, -CZK / 10 Euro 

  balné a postovné ČR  -  150,-Kč v CR

  autocultura-bug-web-01
  autocultura-bug-web-02
  BUG-t-shirt-web
  Ferdinand-01-FINAL