SILVER ARROWS

Máte radi niečo klasické ? Je tu mágia čiernobielej fotografie ! 

Do you like something classic? There's the magic of black and white photography!

Máte radi niečo klasické? Napríklad čiernobiele fotografie? Vydania mojich fotografií Strieborné šípky sú to pravé pre vás! Môžete skočiť do tridsiatych rokov minulého storočia. Bola to doba veľkých mien ako Rossemeyer, Nuvolari, Caracciola alebo Fagioli. Keď bol sex bezpečný a závodné nebezpečné.

Do you like something classic? There's the magic of black and white photography!Do you like something classic? For example Black and white picture? Edition of my photographs Silver arrows is right for you ! You can jump to Thirties in last century. Was time of big names like Rossemeyer, Nuvolari, Caracciola or Fagioli. When sex was safe and racing was dangerous.

 

Objednávky / Order  -  michal@autocultura.cz

CENA / PRICE  50x70  -  890,-Kč  /  35,- Euro

CENA / PRICE  40x50 -  720,-Kč  /  28,- Euro

PRO ČLENY PORSCHE CLASSIC CLUBU ČR JE SLEVA 30% !!

 • PRODUCT INFO

  Designed and created by Autocultura / Navrhnuté a pripravené Autoculturou

  Comes as a standard sized photo, 50 x 70 cm and 40 x 50 cm, You can select MATT or SHINY photo -  framing not included / Dodává se jako fotografie standardní velikosti, 50 x 70 cm a 40 x 50 cm, múžeš si vybrat MATOVOU nebo LESKLOU fotografii - rámování není součástí balení.

  Printed as a high quality Fine Art print on 265g/m2 czech FOMEI paper / Vytištěno jako vysoce kvalitní umělecký tisk na 265g/m2 českého papíru FOMEI

  I sign all posters personally, with numbering from unique 100 pieces from each poster. / Všechny plakáty podepisuji osobně, s číslováním z jedinečných 100 kusů z každého plakátu.

 • SHIPPING INFO

  Posters are rolled in protective tube to ensure their safe delivery to you – wherever you are in the world. Shipping worldwide from Europe.

  Plakáty jsou zrolovány v ochranném tubusu, aby bylo zajištěno bezpečné doručení - ať jste kdekoli na světě. Doprava po celém světě z Evropy.

  package and post fee EU and World  -  250, -CZK / 10 Euro 

  balné a postovné ČR  -  150,-Kč v CR