TURBO, TURBO, TURBO EFFECT !!

SKLENÉ SKULPTÚRY TURBO EFFECT !

GLASS SCULPTURES TURBO EFFECT 

KONEČNĚ PŘÍBĚH - TURBO EFFECT je skleněná skulptúra pro všechny fanoušky automobilů ! Z mého plakátu Xmass jsem udělal 3D skleněný objekt ! Navázali jsme spolupráci s místní tradiční českou sklárnou HAN z Jičína. Celý projekt je založen na čistě manuální práci a tradičních metodách. ... Vyrobí se jen 911 kusů. Všechny koule TURBO osobně podepisuji a čísluji od 0 do 911.
Balení je v černé krabičce s certifikátem originality. Kde je jedinečná kombinace barvy a čísla. Všechny karty také podepisují . Jsou dvě možnosti balení. Balení jenom pro jednou kouli a nebo SET pro štyři koule. Je možné si vybrat z osmi barev - COSMIC RED - IBALGIN - AZURO BLUE - OCEAN BLUE - WASABI - VIPER GREEN - BAHAMA YELLOW - SAHARA ORANGE.

Vítejte v TURBO ERA!


FINALLY STORY - TURBO EFFECT is glass sculpture for all car fans! I turned my Xmass poster into a 3D glass object ! We have established cooperation with the local traditional Czech glassworks HAN from Jičín. The whole project is based on purely manual work and traditional methods. ... Will be produce just 911 pieces. All TURBO ball I personally signing and numbering from 0 to 911.
Packing is in black box with Certificate card of originality. Where is unique combination of color and number. All cards is signing too. There are two packaging options. Pack for one ball or Set for four balls. You can choose from eight colors specification - COSMIC RED - IBALGIN - AZURO BLUE - OCEAN BLUE - WASABI - VIPER GREEN - BAHAMA YELLOW - SAHARA ORANGE.

Welcome in TURBO ERA !

Koupi TURBO EFFECT podpoříte tradiční lokální řemeslo a lidí co za tím stojej. Díky !!

Buying TURBO EFFECT will support the traditional local craft and the people behind it. Thanks !!

 

Objednávky / Order  -  michal@autocultura.cz

CENA / PRICE  1 SCULPTURE  -  500,-Kč  /  22,- Euro

CENA / PRICE  SET 4 SCULPTURE  -  1500,-Kč  /  66,- Euro

20% SLEVA JE -

- PRO ČLENY PORSCHE CLASSIC CLUBU ČR

- NEBO PRO MAJITE VŠECH PORSCHE !!  

- Pravidelní zákazníci Autocultury a členové AUTOCULTURA CLUBU !!

- Nebo noví zákazníci s nákupem nad 2500  / 100 Euro !!

20% OFF IS FOR -

- FOR MEMBERS OF ALL PORSCHE CLASSIC CLUBS AND PORSCHE OWNERS IS DISCOUNT !!  

- Regular customers of Autocultura and members of AUTOCULTURA CLUB have a 20% discount !!

- Or new customers with purchases over 2500 CZK / 100 Euro !!

 • SHIPPING INFO

  Posters are rolled in protective tube to ensure their safe delivery to you – wherever you are in the world. Shipping worldwide from Europe.

  Plakáty jsou zrolovány v ochranném tubusu, aby bylo zajištěno bezpečné doručení - ať jste kdekoli na světě. Doprava po celém světě z Evropy.

  package and post fee EU and World  -  300, -CZK / 12 Euro 

  balné a postovné ČR  -  160,-Kč v CR

  !!  PURCHASES OVER 80,-Euro / NÁKUP V HODNOTE CEZ 2000,-Kč  :  POŠTOVNÉ / POST FEE   EU   0,-Kč  !!