NEW DFNDR BROTHERS

BRITISH OFFROAD LEGEND !! BRITSKÁ LEGENDA OFFROUDU !! 

Pokud máte rádi Defender, potřebujete tuto sadu! Je připraven na vaši zeď v garáži, kanceláři nebo jen ve vaší ložnici: D. 

If you love Defender, you need this set ! Is ready for your wall in your garage, office or just in your bedroom :D .

 

Máme tu DFNDR kolekci !  / We have here DFNDR BROTHERS colection

velikost / size 50 x 70cm    /    CENA - PRICE    990,- /  43,- Euro  / 2 poster /

Objednávky / Order  -  michal@autocultura.cz

 

 

 

 

 • PRODUCT INFO

  Designed and created by Autocultura / Navrhnuté a pripravené Autoculturou

  Comes as a standard sized poster, 50 x 70 cm (19¾ x 27½ inch), framing not included / Dodává se jako plakát standardní velikosti, 50 x 70 cm, rámování není součástí balení.

  Printed as a high quality Fine Art print on 200g/m2 czech FOMEI paper / Vytištěno jako vysoce kvalitní umělecký tisk na 200g/m2 českého papíru FOMEI

  I sign all posters personally, with numbering from unique 100 pieces from each poster. / Všechny plakáty podepisuji osobně, s číslováním z jedinečných 100 kusů z každého plakátu.

 • SHIPPING INFO

  Posters are rolled in protective tube to ensure their safe delivery to you – wherever you are in the world. Shipping worldwide from Europe.

  Plakáty jsou zrolovány v ochranném tubusu, aby bylo zajištěno bezpečné doručení - ať jste kdekoli na světě. Doprava po celém světě z Evropy.

  package and post fee EU and World  -  300, -CZK / 12 Euro 

  balné a postovné ČR  -  160,-Kč v CR

   


#autocultura#posters#posterdesign#landrover#defender#heritage#heritagerun#gaydom

#heritagemotormuseum#uk#classic#classicbritishcars#skodanemitdefika#dfndr#offroad#classicbritishcars

#gentlemandriver#newdefender#britischgreen#90years