NEW LINGOTTO AND CINQUECENTO !!

FIND RED CINQUECENTO IN LINGOTTO !! /  NAJDI ČERVENOU PĚTISTOVKU V LINGOTTE !!


POSTER FOR MY MAMAMIA EDITION !! TORINO IS GREAT PLEACE FOR CAR ENTHUSIASTS !! WE LOVE ITALY !!

PLAGÁT PRO MOJI MAMAMIA EDITION !! TORINO JE SKVĚLÉ MÍSTO PRO AUTOMOBILOVÉ NADŠENCE !! MILUJEME ITÁLII !!!!

Máme tu NEW LINGOTTO kolekci !  / We have here NEW LONGOTTO colection

velikost / size 50 x 70cm    /    CENA - PRICE    890,- /  37,- Euro

SET LINGOTTO / 2 posters /   CENA / PRICE   1200,- /  50 Euro

Objednávky / Order  -  michal@autocultura.cz

Lingotto je název okresu Turín v Itálii, stejně jako název budovy Lingotto na Via Nizza. Kdysi v ní byla továrna na automobily postavená italskou automobilovou společností Fiat a dnes zde sídlí správní ústředí výrobce a víceúčelové centrum navržené architektem Renzem Pianem.
Stavba budovy byla zahájena v roce 1916 a byla slavnostně otevřena v roce 1923. Návrh mladého architekta Giacoma Matté-Trucca byl neobvyklý v tom, že měl pět pater, v přízemí se nacházely suroviny a auta stavěla na lince která prošla budovou. Hotová auta se vynořila na úrovni střechy a vydala se na zkušební dráhu. Stavbu provedla společnost G A Porcheddu. V té době to byla největší automobilka na světě. Na svou dobu byla budova Lingotto avantgardní, vlivná a působivá - Le Corbusier ji nazval „jednou z nejpůsobivějších památek v průmyslu“ a „vodítkem pro územní plánování“. Za dobu své životnosti tam bylo vyrobeno 80 různých modelů automobilů, včetně Fiat Topolino z roku 1936.Na konci sedmdesátých let byla továrna zastaralá a bylo rozhodnuto o jejím konečném uzavření v roce 1982.

Lingotto is the name of a district of Turin, Italy, as well as the name of the Lingotto building in Via Nizza. It once housed a car factory built by Italian automotive company Fiat and today houses the administrative headquarters of the manufacturer and a multipurpose centre projected by architect Renzo Piano.
Construction of the building started in 1916 and it was inaugurated in 1923. The design by the young architect Giacomo Matté-Trucco, was unusual in that it had five floors, with raw materials going in at the ground floor, and cars built on a line that went up through the building. Finished cars emerged at rooftop level to go onto the test track. The construction was carried out by the company of G A Porcheddu. It was the largest car factory in the world at that time. For its time, the Lingotto building was avant-garde, influential and impressive—Le Corbusier called it "one of the most impressive sights in industry", and "a guideline for town planning". 80 different models of car were produced there in its lifetime, including the Fiat Topolino of 1936.
By the late 1970s, the factory had become obsolete, and a decision was made to finally close it in 1982.

 • PRODUCT INFO

  Designed and created by Autocultura / Navrhnuté a pripravené Autoculturou

  Comes as a standard sized poster, 50 x 70 cm (19¾ x 27½ inch), framing not included / Dodává se jako plakát standardní velikosti, 50 x 70 cm, rámování není součástí balení.

  Printed as a high quality Fine Art print on 200g/m2 czech FOMEI paper / Vytištěno jako vysoce kvalitní umělecký tisk na 200g/m2 českého papíru FOMEI

  I sign all posters personally, with numbering from unique 100 pieces from each poster. / Všechny plakáty podepisuji osobně, s číslováním z jedinečných 100 kusů z každého plakátu.

 • SHIPPING INFO

  Posters are rolled in protective tube to ensure their safe delivery to you – wherever you are in the world. Shipping worldwide from Europe.

  Plakáty jsou zrolovány v ochranném tubusu, aby bylo zajištěno bezpečné doručení - ať jste kdekoli na světě. Doprava po celém světě z Evropy.

  package and post fee EU and World  -  300, -CZK / 12 Euro 

  balné a postovné ČR  -  160,-Kč v CR