AUTOCULTURA MATEMATICA+ / 1+1=4

!!  NEW ERA OF MATEMATICA !  NOW IS  1+1=4  !!

!!  NOVÁ ÉRA MATEMATIKY ! TERAZ JE 1+1=4 !!

 
 

MATEMATICA + is back !
Autocultura Matematica + you can't miss it on your wall of your office, garage or just in your bedroom! Buy 2 posters and you get 1 of your choice for free + 1 holiday Fuchs poster as a special gift from Autocultura!
Order by email michal@autocultura.cz Thanks!

MATEMATICA + je spátky !  

Autocultura Matematica + to si nemůže chybět na zdi tvé kanceláře, garáže nebo jen ve tvé ložnici! Kup si 2 plakáty a dostaneš 1 dle vlastního výběru zdarma + 1 Xmass plakát Fuchs jako speciální dárek od Autocultury!

PRICE / CENA  -  1780,-Kč  /  70 Euro  / price for 4 posters - cena za 4 plakáty /

 

PRODUCT INFO

Designed and created by Autocultura / Navrhnuté a pripravené Autoculturou

Comes as a standard sized poster, 50 x 70 cm (19¾ x 27½ inch), framing not included / Dodává se jako plakát standardní velikosti, 50 x 70 cm, rámování není součástí balení.

Printed as a high quality Fine Art print on 200g/m2 czech FOMEI paper / Vytištěno jako vysoce kvalitní umělecký tisk na 200g/m2 českého papíru FOMEI

I sign all posters personally, with numbering from unique 100 pieces from each poster. / Všechny plakáty podepisuji osobně, s číslováním z jedinečných 100 kusů z každého plakátu.

SHIPPING INFO

Posters are rolled in protective tube to ensure their safe delivery to you – wherever you are in the world. Shipping worldwide from Europe.

Plakáty jsou zrolovány v ochranném tubusu, aby bylo zajištěno bezpečné doručení - ať jste kdekoli na světě. Doprava po celém světě z Evropy.

package and post fee EU and World - 250, -CZK / 10 Euro

balné a postovné ČR - 150,-Kč v CR


#Autocultura #xmass #christmas #holiday #love #porsche #356 #911 #poster #print #plakat #plagat #red #white #tree #christmastree? #snowholiday #snow #wheels #christmasdecor #fuchs #porschewheels #red #happynewyear2020? #skodanemitporsche #xmass