IMOLA RACE DAY FOR AYRTON SENNA

TODAY FOR AYRTON ! AYRTON SENNA SEMPRE !!

IMOLA RACE DAY AGAIN ! 

1994 - 2020

 • Ayrton Senna da Silva
  ( 21 March 1960 – 1 May 1994) 
   - was a Brazilian racing driver who won the Formula OneWorld Drivers' Championship in 19881990 and 1991, and is widely regarded as one of the greatest Formula One drivers of all time, and by some as the greatest ever. He died in an accident leading the 1994 San Marino Grand Prix driving for Williams Racing.
 • - byl brazilský závodní jezdec, který vyhrál mistrovství světa Formule 1 v letech 1988, 1990 a 1991 a je všeobecně považován za jednoho z největších jezdců Formule 1 všech dob a někteří za vůbec největší. Zemřel při nehodě, v roce 1994 k Grand Prix San Marina když závodil za Williams Racing.
 • Poster PRICE / CENA  -  445,-Kč /  18 Euro
 • Order / Objednávka :  michal@autocultura.cz
  • PRODUCT INFO

   Designed and created by Autocultura / Navrhnuté a pripravené Autoculturou

   Comes as a standard sized poster, 50 x 70 cm (19¾ x 27½ inch), framing not included / Dodává se jako plakát standardní velikosti, 50 x 70 cm, rámování není součástí balení.

   Printed as a high quality Fine Art print on 200g/m2 czech FOMEI paper / Vytištěno jako vysoce kvalitní umělecký tisk na 200g/m2 českého papíru FOMEI

   I sign all posters personally, with numbering from unique 100 pieces from each poster. / Všechny plakáty podepisuji osobně, s číslováním z jedinečných 100 kusů z každého plakátu.

  • SHIPPING INFO

   Posters are rolled in protective tube to ensure their safe delivery to you – wherever you are in the world. Shipping worldwide from Europe.

   Plakáty jsou zrolovány v ochranném tubusu, aby bylo zajištěno bezpečné doručení - ať jste kdekoli na světě. Doprava po celém světě z Evropy.

   package and post fee EU and World  -  250, -CZK / 10 Euro 

   balné a postovné ČR  -  150,-Kč v CR